Strona główna

Strona główna


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Bełchatowie informuje,

iż z dniem 5 lipca 2021r. (poniedziałek)

zmienił siedzibę tut. Inspektoratu

na ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
(budynek Urzędu Gminy Bełchatów
- 2 piętro, pokój nr 52).

Godziny otwarcia pozostają bez zmian.


KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU ZE STOPNIOWYM ZNOSZENIEM OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z covid-19 UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BEŁCHATOWIE PRZYWRACA


od 07.06.2021r.


BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH REŻIMÓW SANITARNYCH.

OBSŁUGA INTERESANTÓW BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W POKOJU NR 5.


JEDNOCZEŚNIE W DALSZYM CIĄGU ZACHĘCAMY INTERESANTÓW DO ZAŁATWIANIA SWOICH SPRAW BEZ KONIECZNOŚCI OSOBISTEJ WIZYTY W URZĘDZIE, KORZYSTAJĄC Z MOŻLIWOŚCI INNYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI TAKICH JAK :

TELEFON, E-MAIL, EPUAP, POCZTA TRADYCYJNA

INTERESANTÓW ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY W URZĘDZIE PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO ZASAD OBOWIĄZUJĄCEGO REŻIMU SANITARNEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW CHOROBOWYCH PROSIMY O NIEPRZYCHODZENIE DO URZĘDU I PRZEŁOŻENIE WIZYTY NA INNY TERMIN

BARDZO PROSZĘ O WYROZUMIAŁOŚĆ I ZROZUMIENIE DLA PRZYJĘTEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA. 

Dodatkowo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie przypomina, iż zgodnie z zarządzeniem nr 4/2018 każda środa jest dniem wewnętrznym, tj. Inspektorat w tym dniu nie przyjmuje interesantów, przyjmuje tylko korespondencję przychodzącą na księgę korespondencyjną w godzinach od 07.30 do 15.30


Ponadto:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż zgodnie z art. 31zy1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.


metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (1 kwietnia 2020)
Opublikował: Jarosław Bednarek (22 grudnia 2010, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (5 lipca 2021, 07:59:04)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 80209